Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2010

Μaster και διδακτορικό για την Ελληνική ΑστυνομίαΣτην Ελληνική Αστυνομία θα προσληφθούν με διαγωνισμό ιδιώτες κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών ή master, εξειδικευμένοι στους τομείς τραπεζικών εφαρμογών, χρηματοοικονομικών εφαρμογών, φοροτεχνικών εφαρμογών, λογιστικής, ηλεκτρονικών εφαρμογών, διερεύνησης ψηφιακών εφαρμογών, τηλεπικοινωνιών και δικτύων και οικονομικής υγείας, σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα.

Το σχέδιο Π.Δ. παρέχει δυνατότητα στους ήδη υπηρετούντες αστυνομικούς που έχουν ήδη τα απαιτούμενα προσόντα και την επιστημονική εκπαίδευση να μεταταγούν στις νέες θέσεις «ειδικών καθηκόντων» που δημιουργούνται στην Ελληνική Αστυνομία.
Προσόντα τα οποία αξιολογούνται επιπρόσθετα, σύμφωνα πάντα με το Π.Δ, είναι οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και ειδικά για τους αστυνομικούς της πληροφορικής, πρόσθετο προσόν είναι η κατοχή πιστοποιητικού επί ειδικών θεμάτων όπως είναι: Certified Information Systems Security Professional, Systems Security Certified Practitioner, Certified Information Systems Auditor, Certified Ethical Hacker, Licensed Penetration Tester, EC-Council Certified Security Analyst, Certified Expert Penetration Tester, Certified Application Security Specialist, Certified Computer Forensics Examiner, Computer Hacking Forencic Investigator.
Τέλος, από την εφαρμογή του Π.Δ. προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2,6 εκατ. ευρώ για κάθε ένα από τα έτη 2010 και 2011, ενώ κατά 2,65 εκατ. ευρώ για κάθε ένα από τα έτη 2012 και 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου