Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2010

Tα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στο 2010Το 2010 ξεκινά με τα μηνύματα των οικονομιών σε μακροοικονομικό επίπεδο να δίνουν έναν θετικό τόνο. Οι αρνητικοί μέχρι πρότινος ρυθμοί ανάπτυξης στις δύο πλευρές του Ατλαντικού έχουν αντιστραφεί, οι δείκτες εμπιστοσύνης βελτιώνονται, τα ποσοστά ανεργίας δείχνουν να σταθεροποιούνται, οι πωλήσεις κατοικιών και προϊόντων σταδιακά να ενισχύονται και οι προσδοκίες για θετικά εταιρικά αποτελέσματα να εδραιώνονται. Παράλληλα, το περιβάλλον στην αγορά χρήματος παραμένει υποστηρικτικό με τα διατραπεζικά επιτόκια να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, η ρευστότητα στηρίζει την προοπτική ανάπτυξης και οι συνθήκες χρηματοδότησης έχουν επανέλθει σχετικά κοντά στα προ κρίσης επίπεδα.

Στην Ελλάδα οι επικρατούσες συνθήκες διαφοροποιούν σημαντικά, στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, τις προσδοκίες για τα δυνητικά αποτελέσματα της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και τις ευχέρειες ρευστότητας που θα επικρατήσουν, τουλάχιστον για το πρώτο μισό του 2010. Οι διαρθρωτικής φύσεως ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας, οι αυξημένες ανάγκες δημοσιονομικής εξυγίανσης και το δύσκολο, όπως καταγράφεται, τουλάχιστον με το ξεκίνημα του 2010, αναπτυξιακό περιβάλλον θα προσδώσουν ένα διαφορετικό στίγμα στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Μια κεφαλαιαγορά στην οποία θα κυριαρχούν η νευρικότητα των επενδυτών και η έντονη διακύμανση των τιμών των αξιών. Μια κεφαλαιαγορά που θα υπολείπεται σε απόδοση έναντι των λοιπών ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών αγορών, με το πρώτο τρίμηνο του έτους να συνιστά το πλέον κρίσιμο για το υπόλοιπο του έτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου