Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010

Η Καθαρά Δευτέρα δεν είναι αργία

H Καθαρά Δευτέρα δεν θεωρείται εξαιρέσιμη αργία για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και συνεπώς είναι γι' αυτούς εργάσιμη μέρα. Ετσι, κατά την ημέρα αυτή, επιτρέπεται η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών είναι νόμιμη και δεν δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αμοιβή.

Αυτό σημειώνεται από το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ αναφορικά με τα ισχύοντα, βάσει της εργατικής νομοθεσίας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων.
Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή, αν μεν είναι ημερομίσθιοι, οφείλεται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς άλλη προσαύξηση (δηλαδή δεν θα λάβουν την προσαύξηση 75%), αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δεν δικαιούνται να λάβουν καμία άλλη αμοιβή πέρα του κανονικού μηνιαίου μισθού.
Μπορεί όμως η παραπάνω εορτή: α) να έχει χαρακτηρισθεί σαν ημέρα αργίας με συλλογική σύμβαση, επιχειρησιακή συνήθεια, εσωτερικό κανονισμό, με ατομική σύμβαση εργασίας ή τέλος με έθιμο, οπότε οι μισθωτοί δικαιούνται κανονικά το ημερομίσθιο ή το μισθό τους αντίστοιχα χωρίς καμιά πρόσθετη αμοιβή και β) να περιλαμβάνεται σε ΣΣΕ η Δ.Α. όρος για την καταβολή προσαύξησης 75%, οπότε σ' αυτή την περίπτωση οι μισθωτοί που υπάγονται σ' αυτήν δικαιούνται να λάβουν την παραπάνω αύξηση.
Τέλος, τονίζεται ότι αν την ημέρα αυτή που χαρακτηρίζεται σαν εργάσιμη εορτή, ο μισθωτός που θα απουσιάσει αυθαίρετα από την εργασία του, όχι μόνο δεν δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιό του αλλά η απουσία του χαρακτηρίζεται αδικαιολόγητη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου