Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2010

Τα επείγοντα μέτρα


Τα επείγοντα μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας που το ΕΚΟΦΙΝ απαιτεί εντός του 2010 η Ελλάδα να επεξεργαστεί και να εφαρμόσει μεταξύ άλλων:


1. Την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας με κατάργηση των εθνικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και του περιορισμού του μέτρου για μέγιστο αριθμό απολύσεων.
2. Την αναδιάρθρωση και συρρίκνωση του δημόσιου τομέα, με κατάργηση της άτυπης μονιμότητας.
3. Τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, με αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης και κατάργηση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και εθελουσιών εξόδων.
4. Το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων.
5. Την αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και την τεχνολογία/
6. Την αναμόρφωση του συστήματος υγείας ώστε να στοιχίζει λιγότερο και να είναι αποτελεσματικότερο.
7. Τη μεταρρύθμιση στην παιδεία, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.
8. Την απελευθέρωση των δικτύων και κυρίως της ενέργειας
9. Το άνοιγμα των μεταφορών με πρώτο το σιδηροδρομικό δίκτυο
10. Την αύξηση της απορροφητικότητας και αποτελεσματικότητας των κονδυλίων του ΚΠΣ που είναι σε τραγική κατάσταση από το 2007
11. Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με καταπολέμηση της γραφειοκρατίας
12. Τη σύνδεση των μισθών με την παραγωγικότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου